Aanmelden

We starten altijd met een intake. In deze intake vormen we ons een beeld van de klachten, de belemmeringen die deze klachten met zich meebrengen en de relatie die de werkzaamheden hebben tot deze klachten. Na de intake weten jij en wij wat nodig is om je weer aan het werk te krijgen of te kunnen houden. Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.

    Gegevens opdrachtgever/verwijzer (organisatie):

    Gegevens verwijzer (persoon):

    Informatie m.b.t. administratie:

    Gegevens Verzekerde/Medewerker: