Intake gesprek

Een ReaSupport re-integratietraject start altijd met een intake. In deze intake vormen we ons een beeld van de klachten, de belemmeringen die deze klachten met zich meebrengen en de relatie die de werkzaamheden hebben tot deze klachten. Na de intake weten jij en wij wat nodig is om je weer aan het werk te krijgen of te kunnen houden.

Advies op maat

Om een goed beeld te krijgen van de klachten bestaat de intake uit een screening, anamnese en een lichamelijk onderzoek. De nadruk ligt hierbij jouw werkzaamheden en werktaken. Zodat we op basis van de problematiek (fysieke en mentaal), in relatie met met de werkzaamheden, een duidelijk advies uit kunnen brengen voor verdere begeleiding. De intake bestaat uit:

  • Een gesprek over het verloop van de klachten, onderzoeken, behandelingen en resultaten hiervan;
  • Een gesprek over het bedrijf en de voorkomende werkzaamheden in relatie tot de klacht;
  • Vragenlijsten over het huidige functioneren en algemeen welbevinden;
  • Fysiotherapeutisch / manueeltherapeutisch onderzoek;
  • Conditie / krachttesten.

Na de intake geven we een advies op maat. Daarnaast wordt de intake gebruikt om inzicht te krijgen in de actualiteit van de klacht, het verloop, de werkzaamheden en jouw motivatie.