Reactief module

Werkspecifieke taken spelen een grote rol bij klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. In de Reactief module ligt de focus daarom op de vertaling van de werkplek en werktaken naar de trainingszaal. Dat betekent een zorgvuldige analyse van alle werkzaamheden op de werkplek, een intensieve begeleiding en trainingen op maat volgens een doordacht stappenplan.

Van werkplek naar trainingszaal

De rol van het werk op fysieke klachten is vaak erg groot. Werkhoudingen, in combinatie met de bewegingen die tijdens het werk gemaakt worden, zijn natuurlijk erg relevant. Maar ook het soort gereedschap en hulpmiddelen die wel of niet gebruikt worden zijn van wezenlijk belang. In onze aanpak besteden we daarom veel aandacht aan deze zaken.

We bezoeken de werkplek, maken opnames en analyseren ze, want als je alleen maar traint kun je niet anticiperen op wat iemand elke dag doet.

Om je fysieke belastbaarheid te verbeteren, is het belangrijk dat je lichaam optimaal is getraind voor de bewegingen en werkhoudingen die bij je werk horen. Het is essentieel dat “zwakke plekken” zo goed mogelijk beschermd worden door een sterk spiercorset. We trainen hier gericht op.

Het doel van de Reactief module is:

  • Het voorkomen van langdurige arbeidsongeschiktheid wanneer je aandoeningen hebt aan het houdings- en bewegingsapparaat;
  • Re-integratie wanneer je gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt bent ten gevolge van (hoofdzakelijk) lichamelijke klachten;
  • Het aanleren van een duurzaam gezonde werk- en leefstijl zodat uitval voorkomen wordt of beperkt blijft.

De fysieke trainingen zijn er dus op gericht om de vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor jouw specifieke werksituatie. We trainen in kleine groepjes zodat er genoeg tijd en ruimte is voor persoonlijke begeleiding. We houden de voortgang goed in de gaten en evalueren tussentijds. Daarbij is er tijd gereserveerd voor individuele begeleiding, in de vorm bijvoorbeeld van een persoonlijk gesprek. Gedurende het traject zal je begeleidt worden door een vaste begeleider.

Hoe ziet het traject van de Reactief module eruit?

Duur module: 13 weken intensief + evaluaties tot 1 jaar na start.

Inhoud: individuele en groepstrainingen, (tussentijds) evaluaties en follow-up momenten, werkplekonderzoek en -training, voortgangsbesprekingen en eventueel afstemming met de arbeidsdeskundige.