Reactief module

Werkspecifieke taken spelen een grote rol bij klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. In de Reactief module ligt de focus daarom op de vertaling van de werkplek en werktaken naar de trainingszaal. Dat betekent een zorgvuldige analyse van alle werkzaamheden op de werkplek, een intensieve begeleiding en trainingen op maat volgens een doordacht stappenplan.

Van werkplek naar trainingszaal

De rol van werk op fysieke klachten is vaak erg groot. Werkhoudingen, in combinatie met de bewegingen die tijdens het werk gemaakt worden, zijn erg relevant. Maar ook het soort gereedschap en hulpmiddelen die wel of niet gebruikt worden zijn bepalend voor je klachten. In onze aanpak besteden we daarom veel aandacht aan deze zaken.

Wanneer je alleen ’traint’, anticipeer je niet op wat je elke dag doet op je werk. Daarom bezoeken we de werkplek, maken we video-opnames en analyseren deze.

Ene uitgebreide analyse van de werkzaamheden vormt de basis van de training om jouw fysieke belastbaarheid te verbeteren. Het is belangrijk om je lichaam optimaal te trainen voor de bewegingen en werkhoudingen die bij je werk horen. We trainen gericht zodat ‘zwakke plekken’ zo goed mogelijk beschermd worden door een sterk spiercorset.

Het doel van de Reactief module:

  • Het voorkomen van langdurige arbeidsongeschiktheid door aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat;
  • Re-integratie bij gedeeltelijk of gehele arbeidsongeschiktheid als gevolg van (hoofdzakelijk) lichamelijke klachten;
  • Het aanleren van een duurzaam gezonde werk- en leefstijl zodat uitval wordt voorkomen of beperkt blijft.

We trainen in kleine groepjes zodat er genoeg tijd en ruimte is voor persoonlijke begeleiding. We houden de voortgang goed in de gaten en evalueren tussentijds. Individueel coachen we je in de vorm van een persoonlijk gesprek. Een vaste begeleider traint en coacht je gedurende het traject

Hoe ziet het traject van de Reactief module eruit?

Duur module: 13 weken intensief + evaluaties tot 1 jaar na start.

Inhoud: individuele en groepstrainingen, (tussentijds) evaluaties en follow-up momenten, werkplekonderzoek en -training, voortgangsbesprekingen en eventueel afstemming met de arbeidsdeskundige.