Fysieke training

In de module Fysieke training verhogen we je fysieke belastbaarheid met een trainingsprogramma op maat, afgestemd op jouw specifieke problematiek.

Fysieke belastbaarheid

Deze module is bedoeld voor wanneer je problemen puur fysiek van aard zijn. Of eventueel ter preventie van klachten of bij beginnende klachten. Gedurende 12 weken, train je 2 x per week in de trainingszaal van een van onze partners. We starten met een fittest. De resultaten analyseren en bespreken we met jou. Na 4 en 12 weken vindt een herhaling van de fittest plaats en volgt er een advies hoe verder te gaan. Na 6, 9 en 12 maanden vindt er een follow-up plaats op de werkplek.

Doelstellingen van deze module kunnen zijn:

  • Het voorkomen van langdurige arbeidsongeschiktheid van personen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat;
  • De fysieke belastbaarheid verbeteren van personen die gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt zijn t.g.v. lichamelijke klachten;
  • Het voorkomen van dreigende arbeidsongeschiktheid.