Fysieke training

In de module Fysieke training verhogen we jouw fysieke belastbaarheid met een trainingsprogramma op maat, afgestemd op jouw specifieke problematiek.

Fysieke belastbaarheid

Wanneer jouw problemen puur fysiek van aard zijn of wanneer je lichamelijke klachten wilt voorkomen, is er de module Fysieke training. In 12 weken train je, 2 x per week, in de trainingszaal van een van onze partners. We starten met een fittest. Waarna we de resultaten met jou bespreken en analyseren. Na 4 en 12 weken herhalen we de fittest en volgt er een advies hoe verder te gaan.

Mogelijke doelstellingen van deze module:

  • Het voorkomen van (langdurige) arbeidsongeschiktheid van personen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat;
  • De fysieke belastbaarheid verbeteren van personen die gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt zijn t.g.v. lichamelijke klachten;
  • Dreigende uitval door fysieke problemen voorkomen.