Reactief plus module

Lichamelijke klachten kunnen ook een psychische oorzaak hebben naast (of in plaats van) een lichamelijke. We spreken dan over psychosomatische klachten. Omdat lichaam en geest elkaar beïnvloeden is er de Reactief plus module. Naast de werkplek en werkspecifieke taken is er in deze module ook ruim aandacht voor je mentale gezondheid. Reactief plus betekent dus een zorgvuldige analyse van werkzaamheden en werkplek, trainingen op maat volgens een doordacht stappenplan plus mentale begeleiding gedurende het gehele traject.

Fysieke en mentale gezondheid

Naast de werkplek en werkspecifieke taken kijken we in deze module dus ook naar de mentale aspecten van de fysieke problemen. In de Reactief plus module werkt de fysiotherapeut samen met een psycholoog om jou weer zo snel mogelijk aan de slag te helpen. Tijdens of na de intake bepalen we of je de Reactief module of de Reactief plus module gaat volgen.

Omdat lichaam en geest elkaar beïnvloeden is er de Reactief plus module. In deze module is er dan ook ruim aandacht voor je mentale gezondheid.

Om je fysieke belastbaarheid te verbeteren, is het belangrijk dat je lichaam optimaal is getraind voor de bewegingen en werkhoudingen die bij je werk horen. Maar je mentale gezondheid is niet minder belangrijk. Om je mentaal sterker te krijgen helpen we je concrete, haalbare stappen te zetten om je psychologische flexibiliteit te vergroten.

Het doel van de Reactief plus module is:

  • Het voorkomen van langdurige arbeidsongeschiktheid door je fysieke en mentale belastbaarheid te vergroten;
  • Re-integratie wanneer je gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt bent ten gevolge van lichamelijke en mentale klachten;
  • Het aanleren van een duurzaam gezonde werk- en leefstijl zodat uitval voorkomen wordt of beperkt blijft.

De fysieke trainingen zijn er dus op gericht om de vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor jouw specifieke werksituatie. We trainen in kleine groepjes (max. 3 personen) zodat er genoeg tijd en ruimte is voor persoonlijke begeleiding. We houden de voortgang goed in de gaten en evalueren tussentijds. In de Reactief plus wordt je daarnaast begeleidt door een psycholoog die aandacht heeft voor de mentale aspecten van de lichamelijke klachten. In de module is er 9 x een uur gereserveerd voor begeleiding door een psycholoog. Natuurlijk vindt er regelmatig overleg plaats tussen deze psycholoog en de fysiotherapeut.

Hoe ziet het traject van de Reactief module eruit?

Duur module: 13 weken intensief + evaluaties tot 1 jaar na start.

Inhoud: individuele en groepstrainingen, (tussentijds) evaluaties en follow-up momenten tot 1 jaar na start, werkplekonderzoek en -training, voortgangsbesprekingen, afstemming arbeidsdeskundige, psychologische begeleiding.

Tijdens de afsluiting en de follow-up momenten evalueren we het doorlopen traject. Om ongezond werkgedrag blijvend te voorkomen en een duurzame gedragsverandering te realiseren geven we je tijdens de follow-up momenten adviezen om je fysieke en mentale conditie op peil te houden.