Reactief plus module

Lichamelijke klachten kunnen naast, of in plaatse van, fysieke, ook een psychische oorzaak hebben. We spreken dan over psychosomatische klachten. Omdat lichaam en geest elkaar beïnvloeden is er de Reactief plus module. Naast de werkplek en werkspecifieke taken is er in deze module ruim de aandacht voor de mentale gezondheid.

Fysieke en mentale gezondheid

Naast de werkspecifieke taken en de werkplek kijken we in deze module ook naar de mentale aspecten van de fysieke problemen. De fysiotherapeut werkt samen met een psycholoog om jou zo snel mogelijk weer aan de slag te helpen. Na een intake bepalen we of een Reactief module plus mentale begeleiding gedurende het gehele traject, passend is.

Omdat lichaam en geest elkaar beïnvloeden is er de Reactief plus module. In deze module is er dan ook ruim aandacht voor je mentale gezondheid.

Om je fysieke belastbaarheid te verbeteren, is het belangrijk dat je jouw lichaam optimaal traint voor de bewegingen en werkhoudingen die bij je werk horen. Jouw mentale gezondheid is echter niet minder belangrijk. We helpen je met het zetten van concrete, haalbare stappen om je psychologische flexibiliteit te vergroten.

Het doel van de Reactief plus module is:

  • Het voorkomen van langdurige arbeidsongeschiktheid door jouw fysieke en mentale belastbaarheid te vergroten;
  • Re-integratie wanneer je gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt bent ten gevolge van lichamelijke en mentale klachten;
  • Het aanleren van een duurzaam gezonde werk- en leefstijl zodat uitval voorkomen wordt of beperkt blijft.

We trainen in kleine groepjes zodat er genoeg tijd en ruimte is voor persoonlijke begeleiding. We houden de voortgang goed in de gaten en evalueren tussentijds. In de Reactief plus wordt je daarnaast begeleid door een psycholoog. Hij of zij heeft aandacht voor de mentale aspecten van de lichamelijke klachten. In deze module zijn er 9 sessies van een uur gereserveerd voor begeleiding door een psycholoog. Vanzelfsprekend vindt er regelmatig overleg plaats tussen deze psycholoog en de fysiotherapeut.

Hoe ziet het traject van de Reactief module eruit?

Duur module: 13 weken intensief + evaluaties tot 1 jaar na start.

Inhoud: individuele en groepstrainingen, (tussentijds) evaluaties en follow-up momenten tot 1 jaar na start, werkplekonderzoek en -training, voortgangsbesprekingen, afstemming arbeidsdeskundige, psychologische begeleiding.

Tijdens de afsluiting en de follow-up momenten evalueren we het doorlopen traject. Om een duurzame gedragsverandering te realiseren en ongezond werkgedrag blijvend te voorkomen geven we je tijdens de follow-up momenten adviezen om je fysieke en mentale conditie op peil te houden.